CTL55 SLIDING WINDOW

CTL55 sliding window series has aesthetic lines and practical performance. Cooperating with the discrete fly screen system, CTL55 series has been specially designed a hook - up fitting which can reinforce the water tightness and wind load resistance.

Category:

CỬA SỔ TRƯỢT

*CTL55 sliding window series has aesthetic lines and practical performance. Cooperating with the discrete fly screen system, CTL55 series has been specially designed a hook – up fitting which can reinforce the water tightness and wind load resistance. This design is very suitable to be applied in middle& high – end apartment projects , hotel projects, etc. With an design of system integrity, CTL55 Sliding Window System can perfectly match with doors and windows 55,65 series for flexible demands.

*CTL55 là hệ cửa sổ trượt có tính thẩm mỹ rất cao và hiệu suất sử dụng tốt. Kết hợp với lưới chống muỗi riêng biệt, CTL55 được thiết kế đặc biệt để lắp đặt khóa âm tự sập, có khả năng chống nước và sức chịu tải của gió tốt. Thiết kế này rất phù hợp để áp dụng cho các dự án căn hộ cao cấp, khách sạn… Với thiết kế linh hoạt và đồng bộ, hệ cửa sổ trượt CTL55 hoàn toàn có thể kết nối với các hệ cửa đi, cửa sổ mở quay hệ 55, 65.

Thanks!

(+84) 906 965 333